Start

Drodzy Gorliczanie,

Przez ostatnie 4 lata sprawowałem z Waszej woli urząd Burmistrza Gorlic.

To był dobry czas dla Gorlic. Wyremontowaliśmy wiele dróg, zrealizowaliśmy setki inwestycji i zadań dzięki którym poprawił się komfort życia gorliczan. Budujemy parkingi, chodniki, tworzymy nowe oświetlenie, ale i dbamy o przedsiębiorczość, edukację i rozwój oferty kulturalnej. Inwestujemy w komunikację i ekologię. Na szereg działań z różnych sfer pozyskaliśmy ogromne środki z nowej perspektywy unijnej. Wreszcie o Gorlicach zaczęło być głośno – i to przede wszystkim w sensie pozytywnym – a nasze wspaniałe miasteczko powoli staje się jasnym punktem na turystycznej mapie Polski, co przed 4 laty było jednym z moich priorytetów.

Mam świadomość, że z gorlickich mediów mogliście się Państwo ostatnio nie dowiedzieć o szeregu sukcesów Gorlic, jednak ufam, że jako osoby zaangażowane w losy Miasta, dołożycie starań, aby poznać przyczyny takiego stanu rzeczy oraz prawdziwy obraz sytuacji.

Ostatnie lata udowodniły również, że w sprawach kluczowych dla Miasta, konieczna jest współpraca ponad podziałami wszystkich osób zaangażowanych w działania samorządu, bez względu na partyjny interes albo osobiste niesnaski.

W toku kończącej się kadencji uzyskiwałem wsparcie dla inwestycji i inicjatyw istotnych dla Gorlic na różnych szczeblach administracji. W tym samym czasie, przede wszystkim ze względu na osobistą niechęć do mnie, niektórzy lokalni politycy koncentrowali się na wspieraniu oporu przeciwko podejmowanym inicjatywom. Sztandarowym przykładem może być tu budowa zachodniego obejścia Gorlic – inwestycji, która już by istniała, gdyby nie usilne działania w kierunku jej storpedowania.

Stanowisko Burmistrza łączy się z koniecznością odwagi do podejmowania decyzji ważnych dla Miasta, z których zawsze jakieś grono może być niezadowolone. Jednak odpowiedzialność za wszystkich Gorliczan wymaga tego, aby mieć odwagę wziąć na siebie ciężar takich decyzji. Ja od tego nie uciekam. Potrzebuję jednak wsparcia rozsądnych i otwartych ludzi, którzy będą mogli służyć Miastu swoimi pomysłami w Radzie Miasta Gorlice.

Dlatego postanowiłem o powołaniu pozapartyjnej inicjatywy Wspólne Gorlice, w ramach której spotkały się osoby ze wszystkich środowisk i ugrupowań, o różnych poglądach i doświadczeniach. Mając bowiem wspólny cel, ze swoich różnic jesteśmy w stanie uczynić niezaprzeczalny atut dla Miasta i jego Mieszkańców.

Wierzę, że za nami dopiero początek drogi i dzięki Wam drodzy Gorliczanie, będę mógł nadal kontynuować pozytywne zmiany w Gorlicach. Dlatego mam nadzieję, że 21 października spotkamy się przy urnach wyborczych i ponownie obdarzą Państwo swoim zaufaniem zarówno mnie, jak i kandydatów spod znaku Wspólnych Gorlic.