ANDREJKO Iwona

Gorliczanka, lat 36, bezpartyjna.
Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji na Akademii Rolniczej w
Krakowie. Obecnie pracownik Starostwa Powiatowego w Gorlicach.
Prywatnie szczęśliwa mężatka.