ANTOSZAK Gabriel

Gorliczanin, lat 37. Absolwent szkoły podstawowej w Sękowej oraz Zespołu Szkół
technicznych w Gorlicach. Pracownik firmy FAMUR jako operator obrabiarek sterowanych
numerycznie CNC.
W 2001 roku założył klub Honorowych Dawców Krwi ZSZ – pierwszy klub szkolny w
naszym powiecie. Pierwsza zbiórka krwi przerosła zamierzone oczekiwania – zgłosiło się
ponad 110 osób. W ówczesnym czasie była to jedna z największych zbiórek krwi w
Małopolsce, która odbiła się szerokim echem.
W okresie 1996 – 2017 przeprowadził ponad 1000 spotkań piłkarskich. Sędziował jako
sędzia w klasie Okręgowej, był też długoletnim sędzią asystentem IV ligi.
W strukturach Komisji Sędziowskiej PZPN działa w Zarządzie, oraz jako referent obsady.
Obecnie obserwator sędziów na szczeblu OZPN Nowy Sącz.
Oprócz pracy zawodowej i sędziowskiej bezustannie działa na rzecz społeczności lokalnej:
jest założycielem Koła Honorowych Dawców Krwi przy Komisji Sędziowskiej w Gorlicach i
jednocześnie inicjatorem i organizatorem wielu akcji oddawania krwi, był również
organizatorem pierwszej akcji – Dnia Dawcy Szpiku w Gorlicach. Łącznie przeprowadził 8
akcji (w ich toku zarejestrowano ponad 1000 potencjalnych dawców szpiku, co ostatecznie
pozwoliło znaleźć 6 dawców faktycznych). Jest też organizatorem corocznie
przeprowadzanego turnieju charytatywnego dla fundacji „Wyjdź z domu”.
Wyróżniany i odznaczany przez PCK Gorlice, a w 2012 i 2013 nominowany do
przyznawanej przez Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego nagrody Pro Publico
Bono „za stałą gotowość przekazywania cząstki siebie drugiemu człowiekowi, za
krzewienie ideałów czerwonokrzyskich, za organizację w Gorlicach I Dnia Dawcy Szpiku
Kostnego”.
Prywatnie żonaty (żona Sylwia) ojciec dwóch córek (Patrycja 13 lat i Martyna 10 lat)