BUBAK Joanna

Gorliczanka, wykształcenie wyższe ekonomiczne i pedagogiczne, emerytowany
nauczyciel. W pracy zawodowej nauczycielka gorlickich szkół (Miejskiego Zespołu Szkół
Nr 6, Zespołu Szkół Technicznych oraz Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3)
Znana z pracy społecznej w środowisku. Społeczny Rzecznik Praw Dziecka przy
Zarządzie Powiatowym TPD w Gorlicach.
W ostatniej kadencji Rady Miasta Gorlice przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych,
członek Komisji Infrastruktury i Inwestycji oraz Komisji Oświaty i Kultury. W głosowaniach
na temat budżetu, absolutorium dla Burmistrza, okręgów wyborczych dała się poznać jako
przedstawicielka „zdrowego rozsądku”. W mijającej kadencji złożyła do Burmistrza 120
interpelacji w istotnych dla Miasta sprawach.
Opowiada się za zrównoważonym rozwojem wszystkich osiedli Gorlic i wszystkich
dziedzin życia.
Prywatnie szczęśliwa mężatka (mąż Jerzy – nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych w
Gorlicach) matka dwóch synów którzy obecnie założyli już własne rodziny.