GROCHOWSKA Katarzyna

Urodzona w 1971 roku w Gorlicach. Absolwentka studiów wyższych magisterskich o
kierunku pedagogicznym oraz studiów podyplomowych z zakresu terapii w mówieniu,
pisaniu i czytaniu.
Od 15 lat Instruktor Gorlickiego Centrum Kultury. Wieloletni pedagog, wychowawca dzieci i
młodzieży w placówkach oświatowych i wychowawczych oraz socjoterapeutycznych,
trener warsztatów profilaktyczno – terapeutycznych w ramach realizacji zadań publicznych
(Senior w teatrze życia, Małopolskie talenty).
Działa społecznie w Towarzystwie Miłośników Ziemi Gorlickiej (członek jury corocznego
konkursu „Znam Moje Miasto, Znam Ziemię Gorlicką”), wolontariusz w projekcie
"Szlachetna Paczka” oraz Towarzystwie Przyjaciół Dzieci
Zainteresowania: Socjologia, psychologia, kultury świata, języki obce.