JĘDRZEJOWSKI Krzysztof

Urodzony 06.02.1981 roku w Gorlicach. Absolwent I LO im. Marcina Kromera w Gorlicach.
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. W trakcie studiów
rozpoczął pracę w biurze projektowym w charakterze asystenta projektanta. W marcu
2006 roku obronił tytuł magistra inżyniera na kierunku budownictwo w specjalności
budownictwo wodne i sanitarne. Praca w charakterze inżyniera budowy pozwoliła zdobyć
uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w branży konstrukcyjno – budowlanej. Do grudnia 2014r. zdobywał
doświadczenie zawodowe pełniąc funkcje kierownika budowy w firmie budowlanej
„CERTUS” z Gorlic. Od stycznia 2015 pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „POD LODOWNIĄ” w Gorlicach.
Prywatnie szczęśliwy małżonek i ojciec 16 letniej Wiktorii oraz 9 letniego Sergiusza.