KOZŁOWSKA Joanna

Urodzona 6 lutego 1962 roku w Gorlicach. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Rzeszowie na kierunku historia. Ponadto absolwentka Studiów Podyplomowych w
zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz
organizacji i zarządzania oświatą w nowej strukturze systemu edukacji w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Pracowała w oświacie jako nauczyciel i
wychowawca. Pełniła funkcje kierownicze jako Dyrektor w Domu Opiekuńczo-
Rehabilitacyjnym w Gorlicach, kierownik internatu i schroniska młodzieżowego w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Bieczu oraz dyrektor w Powiatowym Zespole Placówek
Oświatowych w Bieczu. Obecnie na emeryturze.