MARKOWICZ Małgorzata

Urodzona 26 marca 1959 roku, bezpartyjna. Absolwent filologii polskiej na WSP w
Krakowie, organizacji i zarządzania oświatą na WSI w Rzeszowie oraz kursu dla liderów
lokalnych społeczności: Kobiety.Liderki.Obywatelki w Krakowie. Uczestniczka licznych
warsztatów i kursów.
Pracownik Szkoły Podstawowej w Siarach i Sękowej. Współtwórczyni Stowarzyszenia na
Rzecz Sprawności Dzieci i Młodzieży Sprawne Smoki, a od 8 lat jego Prezes.
Współtworzy rejon Szlachetnej Paczki, pomagając corocznie dziesiątkom rodzin z Gorlic i
powiatu gorlickiego. Przez lata swojej pracy podejmowała szereg inicjatyw na rzecz
społeczności lokalnej, szczególnie w zakresie wychowania, edukacji i ochrony zdrowia.
Budowanie rzeczywistości ponad podziałami i człowiek są jej szczególnie bliskie.
Prywatnie matka trzech dorosłych córek.