NOWAK Alicja

Urodzona 3 kwietnia 1956 w Gdyni. Mgr filologii polskiej, nauczyciel dyplomowany w MZS
nr 1 w Gorlicach, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem
Zasługi za Długoletnią Służbę. Absolwentka Filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim,
Informatyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, E –learning na Uniwersytecie
Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Komunikacji Społecznej i
Dziennikarstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ponadto ukończyła Kurs
kwalifikacyjny – Zarządzanie oświatą.
Od 2006 roku Radna Rady Miasta Gorlice oraz Prezes Stowarzyszenia NASZ DOM
GORLICE.
Dla wielu z Nas nie jest osobą anonimową, bowiem nie tylko znamy ją z widzenia, ale
również z bezpośrednich kontaktów, także w szkole. Wielu z Nas uczyła, uczy też Nasze
dzieci i wnuki. Wśród Nas są zapewne i szkolni koledzy trójki jej dorosłych już dzieci, jej
sąsiedzi, znajomi i Ci, z którymi zetknęła się w pracy samorządowej. Osoby, które ją znają,
wiedzą, że działania zawsze ukierunkowane były na pomoc najsłabszym, a obowiązki
radnego wykonywała rzetelnie, mając na uwadze dobro mieszkańców, za co nie raz
ponosiła konsekwencje.
Prywatnie wdowa, matka trójki dorosłych dzieci.