SZYPULSKI Waldemar

Magister inżynier zootechnik. Po kądzieli krakowianin, po mieczu gorliczanin. Urodzony w
1953 roku w Krakowie, gdzie w 1977 roku ukończył Akademię Rolniczą. Po studiach
pracował w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej – Bednarka na stanowisku kierownika
produkcji. W 1981 r. zamieszkał w Krakowie, gdzie prowadził jako pasjonat największy, jak
na ówczesne czasy, sklep zoologiczno-wędkarski. Do Gorlic powrócił w 1989 r., do dzisiaj
prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie remontowo-budowlanym.
Jest wielkim pasjonatem rodzimej przyrody. Od 38 lat członek PZŁ, gdzie w kole łowieckim
„MAGURA” pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. Od 8 lat łowczy tego koła. Wyróżniony
wieloma odznaczeniami łowieckimi, w tym Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.