ZAPŁATA Wojciech

Urodzony w 1978 roku w Gorlicach. Absolwent wychowania fizycznego i fizjoterapii
Politechniki Opolskiej oraz studiów podyplomowych z zarządzania instytucją oświatową w
zreformowanym systemie edukacji – Menadżer Oświaty w Wyższej Szkole Biznesu i
Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Pracownik Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach. Trener siatkówki w Klubie
Rekreacyjno-Sportowym „EKSTRIM GORLICE”. Uczestnik maratonów i ultramaratonów.
Trzykrotny laureat Nagrody Burmistrza Miasta Gorlice za wybitne osiągnięcia w pracy na
rzecz rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej w mieście w latach 2011, 2016 oraz
2018. Działacz społeczny, członek GKPS, GKC oraz ROD im. J. Korczaka.
Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci.