ZIMOWSKI Bartłomiej

Urodzony 25 sierpnia 1990 roku w Gorlicach. Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na
kierunku socjologia. Obecnie zawodowo związany z rodzinną firmą, działającą w branży
ubezpieczeniowej. Społecznie pełni funkcję członka Zarządu Osiedla nr 6 Zawodzie w
Gorlicach. Działalność społeczna nigdy nie była mu obca. W szkole średniej angażował
się artystycznie na rzecz rozwoju kultury, a na studiach aktywnie uczestniczył w życiu
grupy rówieśniczej pełniąc funkcje wicestarosty i starosty roku. Interesuje się zjawiskami
społeczno-kulturowymi, turystyką pieszą, tematami związanymi z rozwojem lokalnym i
regionalnym, tematyką przestrzeni miejskiej i społecznej.