ZIMOWSKI Maciej

Urodzony 27.12.1994 roku w Gorlicach. Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. K.
Pułaskiego w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Działacz
społeczny, od wielu lat zaangażowany w życie społeczne o charakterze charytatywnym na

terenie miasta Gorlice. Od lat szkolnych udzielał się w różnych stowarzyszeniach i
fundacjach.
W 2017 roku szef sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie w ubiegłych
latach  działał jako wolontariusz, oddany ludziom człowiek o wielkim sercu, pomoc innym
stawia na pierwszym miejscu.