BARAN Aleksandra

Nauczyciel, wieloletni pedagog szkolny służący pomocą młodzieży, a następnie
wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kromera w Gorlicach. Od początku
utworzenia Gorlickiego Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. M.
Kromera aktywnie działająca w jego Zarządzie. Obecnie emeryt, pracujący dla dobra
Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Gorlicach.
Zainteresowania: podróże i turystyka, film, dobra książka, koncertomania.
Prywatnie mężatka, matka dorosłej córki.