DĄBROWSKA Małgorzata

Gorlizanka, lat 37, bezpartyjna. Absolwentka wyższych studiów magisterskich z zakresu
rachunkowość i zarządzania firmą. Pełnomocnik Zarządu oraz Główny Księgowy
Gorlickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Instruktor kulturalno –
oświatowy w osiedlowym klubie „Jubilat”.
Od 2014 roku Radna V Kadencji Rady Powiatu Gorlickiego, sekretarz Komisji Budżetowo
– Finansowej i Mienia Powiatu, sekretarz Komisji Inwestycji i Ochrony Środowiska oraz
członek Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w
Gorlicach.
Jako Radna Powiatu chciałaby kontynuować prace związane z rozwiązywaniem
problemów mieszkańców naszego regionu oraz zadbać o poprawę rozwiązań
komunikacyjnych.
Prywatnie mężatka, mama 10-letniej Aleksandry