KARP Eliza

Eliza Karp (z domu Pruchnicka) 36 letnia gorliczanka. Absolwentka studiów magisterskich
na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza na Akademii Pedagogicznej (obecnie:
Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie, jak również studiów podyplomowych z zakresu
wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie, profilaktyki społecznej i
prewencji kryminalnej.
Przez dwa lata pełniła funkcję pedagoga ulicznego, pomagając odnaleźć się młodzieży
zagubionej, trudnej i odrzuconej społecznie. Dzięki temu poznała różne środowiska i
przyczyny marginalizacji dzieci i młodzieży w naszym mieście. Do dzisiaj pomaga
młodzieży w podejmowaniu różnych decyzji, mających nierzadko wpływ na ich całe życie.
To jej debiut, jeśli chodzi o kandydowanie w wyborach samorządowych. Do tej pory brała
udział w wyborach do Zarządu Osiedla Nr 2 „Magdalena”, gdzie uzyskała poparcie
mieszkańców i do chwili obecnej działa społecznie. Pomaga przy organizowaniu imprez
osiedlowych.
Zdecydowała się kandydować do Rady Miasta z okręgu nr 1, gdyż zna to środowisko, a
problemy mieszkańców, zarówno tych najmłodszych jak i starszych Osiedla nie są jej
obce. Może dotrzeć do realnych problemów mieszkańców, nie jako anonimowa osoba,
ale jako ktoś znany i związany z tymi ludźmi.
Za priorytet stawia sobie pomoc społeczną rozumianą w wielu aspektach. Problemy
rodzin, dorastającej młodzieży, jak i seniorów znane są jej z pracy zawodowej, działalności
społecznej, rozmów z mieszkańcami Osiedla oraz codziennych obserwacji.
Pracuję jako pedagog z dziećmi i ich rodzinami.
Prywatnie: żona i matka dwóch córek – Poli i Laury.