KUKLA Rafał

Urodzony 02.10.1981 roku w Gorlicach. W rodzinnym mieście zakończył pierwszy etap
nauki (Szkoła Podstawowa Nr 5 i І L.O. im. Marcina Kromera). W 2000 roku podjął studia
na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. W grudniu 2005 roku obronił tytuł
magistra inżyniera na kierunku Budownictwo w specjalności Konstrukcje Budowlano-
Inżynierskie z wynikiem bardzo dobrym.
W trakcie studiów zaangażowany w pracę Samorządu Studenckiego, pełnił zaszczytną
funkcję członka senatu Politechniki Krakowskiej. Na czwartym roku podjął pracę
zawodową w firmie budowlanej „Arras” w Krakowie na stanowisku Inżyniera Budowy.
Po ukończeniu studiów kontynuował edukację podyplomowo na dwóch kierunkach. W
2006 roku ukończył z wyróżnieniem Pedagogiczne Studium Podyplomowe w Centrum
Pedagogiki i Psychologii PK, uzyskując uprawnienia nauczyciela oraz Zarządzanie
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Centrum Jakości Politechniki Krakowskiej.
W grudniu 2006 roku pozytywnie zdał egzamin państwowy uzyskując uprawnienia
budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w branży konstrukcyjno –
budowlanej, bez ograniczeń.
W 2007 roku powrócił do rodzinnych Gorlic i tu założył rodzinę.
Od 2008 do 2014 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Mariampol”.
W kadencjach 2006 – 2010 i 2010 – 2014 pełnił funkcję Radnego Rady Powiatu
Gorlickiego. Od 2014 roku Burmistrz Miasta Gorlice.
Prywatnie szczęśliwy małżonek i ojciec czwórki dzieci.