MARSZAŁEK Halina

Gorliczanka, z wykształcenia mgr inż. zootechnik. Były pracownik oraz dyrektor Stadniny
Koni Skarbu Państwa w Siarach. W trudnym okresie Zakładu – powołana przez Ministra
Rolnictwa, celem przeprowadzenia restrukturyzacji.
W latach 2002–2010 – Zarząd– członek zarządu oraz przewodnicząca zarządu Osiedla Nr
9. Od 2010 roku Radna Rady Miasta Gorlice pracująca w komisjach Budżetu i Finansów
oraz Infrastruktury i Inwestycji.
Problemy życia mieszkańców nie są jej obce, zwłaszcza na obrzeżach Miasta. Chce
uczciwą i sumienną pracą nadal służyć mieszkańcom i rozwojowi naszego Miasta. Jest
uważana za osobę wiarygodną i skuteczną w swoich działaniach.
Brała czynny udział w realizacji zadań z zakresu budowy wodociągów i kanalizacja na
obrzeżach miasta, oświetlenia ulic czy przebudowy i remontu dróg i chodników. Zwolennik
i współinicjator budowy północnego obejścia Gorlic.

Popierałam wszystkie zadania inwestycyjne na terenie miasta, a szczególnie w zakresie
kultury i sportu, jak również dla dzieci.
Prywatnie wdowa, matka trójki dorosłych dzieci.